Mình chuyển qua sài bếp điện nên không có nhu cầu sài bếp gas nữa nên bán thanh lý lại cho bạn nào có nhu cầu. Bình gas còn van khóa chỉ thiếu dây. Gas còn trong bình hơn 1/2 bình. Ai có nhu cầu xin liên hệ o9o3.319991

https://www.chotot.com/quan-binh-tha...c/56288075.htm