Giá TL 300K ( gia hiện tại 750K)
LH: 0982053646
Kích cỡ Dài_ 1m_ rộng 0.6m