thanh lý toàn bộ để nghỉ bán hàng,khách yên tâm là giá cả hợp lý và chất lượng sp tốt