Chào các mẹ, mình tên Đắc, tình hình là mẹ Đắc đang chuẩn bị hoạt động offline cho mấy đứa bạn, hok biết mẹ nào biết quán trà sữa nào ogfline OK hok, địa điềm là khu Q1 Q3 nhe các mẹ