Bán xe nước mía còn mới (do không còn nhu cầu sử dụng) cùng với máy ép (dán) miệng ly
Xem trực tiếp và mang về tại địa chỉ số 441 Lê Văn Việt, Quận 9, TP. HCM