Đục khâu vá xong, nhìn cái thành quả cũng ưng con mắt rồi ạ,sản phẩm tuyệt vời với từng đường chỉ khâu tay.Mẫu rất thuận tiện để đựng giấy tờ.Chất da thì không cần bàn tới rồi, là hàng handmade trực tiếp từ miếng da bò ạ,Vì là da thật nên càng dùng các thích.Các ACE naothichthì liên hệ em nhé.Giá cả ngang tiền mua da thôi ạ (nhìn ngoài đẹp hơn trong ảnh ạ, vì em không biết chụp ảnh lắm
số điện thoại của em 0936206182