Tôi có 1 vé bơi 30 buổi tại bể bơi Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh! Ai có nhu cầu liên hệ 0912482298! Chỉ 700k thôi