Mình có vài túi quảng châu cần thanh lý giá bán shop gần 300K. Nay còn vài con túi thôi

TÚI NẶNG TAY, DA CHẤT XỊN NHATúi có thể điều chỉnh dây dài ngắn, có thể kẹp nách 165K
Có 2 dây nhé đeo cá tính lắm luôn 165K


Phom công sở có dây dài 165K

kẸP NÁCH sang lắm luôn 165K

xách tay hoặc đeo vai ( có dây đeo dài ) phong cách vintage 165K


có 2 dây đeo phom trẻ trung sang 165K


CÒN VÀI TÚI CHƯA UP LÊN