Mẹ mình có thêu một bức tranh Mã đáo thành công mất 1 năm nhưng trong nhà không còn chỗ treo nên muốn bán lại cho bạn nào có nhu cầu. Giá tranh chưa khung là 2,5 triệu. Kích thước là 120cm*70cm
http://www.flickr.com/photos/97692729@N07/
số dt của mình là 090.661.3272