Tôm Khô 1tr200/kg
Cá Khô Bổi 450/kg
Mắm Tôm 180/hủ/kg
Xin đảm bảo chất lượng, đủ kg, chính góc đến từ Cà Mau