Bé nhà mình chuyển sang giai đoạn ăn cơm rồi, nên mình thanh lý. Cốc nấu cháo bằng inox, mới. Các bộ phận khác còn mới chưa sử dụng. Còn nguyên hộp, đủ đồ k mất phụ kiện j.
Tly 350k.
Đt liên hệ 0907 hai bốn 00 bốn hai.