Ahihihi. BẦU RỒI. BẦU RỒI
Thần thánh quá mà. 2 năm chờ đợi. Dùng có 1 liệu trình thuốc đặt Hồng âm mà con yêu đã về
Chúc mừng e và chúc mẹ con em luôn khoẻ mạnh nha.