Nhập khẩu từ Úc, chất lượng tuyệt vời, Ai đã dùng rồi, sẽ không quên được