Mình bán lại 120k nhé , mua mà bé sợ hok chịu chơi gọi mình nhé 09.03.01.03.12xe nhún ăn bột 450k nợ các mẹ hình nhé em sẽ up sau vì chưa chụp hình kịp ak