Bạn có PQT CoopMart nhưng không có nhu cầu sử dụng thì để lại cho mình nha. 0987250364