Mình có thẻ tập elite fitness 12 tháng tại Hồ Gươm plaza,chất lượng của elite thì khỏi bàn.không có thời gian đi tập nên nhượng lại hạt rẻ cho bạn nào có nhu cầu.ai quan tâm liên hệ 01644036941