mình chậm chân ko mua được thau cho bé tắm rồi tiếc quá, chúc mẹ nó tlis nhanh