tiếc là chưa tìm được mặt bằng để mở quán. kg là hốt hết của mẹ nó luôn rồi.