Em cần thanh lý 01 xe đạp GIANT và 01 xe đạp Momentun Ineed 1000 mới 95% mua về nhưng chả có thời gian đi nên thanh lý giá 8 triệu và 3 triệu. Số của em Không chín không hai.111.117. Em cám ơn cả nhà ạ!

http://shopxedap.vn/Images/products/...X_730_xanh.jpg


Giant momentum; ineed 1500 - ineed 1000