Chào các Bạn,
Mình mua xe mới nên muốn bán xe Astrea mình đang sử dụng xe còn chạy tốt, do mình đứng trên.
Liên hệ 0982991290 (Thư)