Mình có 1 số voucher sử dụng ở vuông tròn spa, mỗi voucher 500k, mình thanh lý còn 300k. Thời hạn đến hết tháng 5/2013.
Mum nào cần liên hệ 0918574582, gặp Hạnh nhé