Mình sắm vợt tennis để chơi nhưng nay ít dùng nên thanh lý cho bố/mẹ nào cần. Vợt và túi như hình ảnh, còn sử dụng tốt, cần thanh lý giá 1 triệu đồng. Mẹ nào cân thì qua lấy, alo cho mình nhé: 098408 bảy hai bảy ba.