Mình gởi người thân mua đem về, date 12/2014, hiện dư 1 hũ, nay thanh lý lại, có gì phone mình nhé 0942328638