Cần thanh lý 4 vé Đầm sen nước (đi từ T2-T6) hàng tuần...

HSD tới ngày 19-11-2013,một vé đi được 2 người chơi tất cả các trò chơi...

giá vé ở ĐSN giờ là 120k/người 2 người là mất 240k

Gía thanh lý: 170k/vé/2 người nếu mua hết 4 vé fix nhẹ tiền xăng...

Alo: 099 621 2094 (Hiển).