Có cái mơi tinh nguyên mark, size M hàng VNXK xịn 50kg mặc vừa
1. Váy mới nguyên tem mark, hàng vnxk mua 500k bán lại 300k chất đẹp size M ( 50kg mặc vừa)


Ảnh số 1: Váy Talbot M - Giá: 300
[IMG]http://**********/Ha-Noi/Thoi-trang-Nu/pt30284323/Vay-Talbot-M.html[/IMG]


2. Váy hiệu baeuty mark tay voan, khóa trước rất đẹp, mới mặc có 2 lần 200k


Ảnh số 2: váy tay voan đen - Giá: 200 Ảnh số 5
[IMG]http://**********/Ha-Noi/Thoi-trang-Nu/pt30284324/vay-tay-voan-den.html[/IMG]

3. Váy dạ kèm khoác lửng 100k, túi viền cường đen, chất đẹp mặc sang lắm tầm 45-48kg mặc vừa , 100k
Ảnh số 3: váy dạ - Giá: 100Ảnh số 4

[IMG]http://**********/Ha-Noi/Thoi-trang-Nu/pt30284325/vay-da.html[/IMG]
[IMG]http://**********/Ha-Noi/Thoi-trang-Nu/pt30284326/Thanh-ly-vay-da-nu.html[/IMG]


Liên hệ: 0982 001 021 or PM