Dọn tủ cho đỡ chật, mình bầu nên chưa kịp mặc, mới giật mác chưa sử dụng. Tất cả mình đều mua ở HK, hãng Mango-H&M-Zara. Cần thanh lý và fix nhiệt tình cho đỡ chật tủ.