Nàng lớn của mình bây giờ mang giày 17cm nên mấy đôi này mìn phải tl, để chờ nàng nhỏ mới 9 tháng thì lâu quá nên đem tlý
giá 70/ đôi, chỉ có 1 đôi 100k vì mình mua mắc quá
http://www.flickr.com/photos/90604214@N07/?saved=1