Anna_levu: giá mình fix rùi bạn ạ, áo bên ngoài đẹp lắm, mặc vào là thích ngay, bạn yên tâm nhé