Thanh lý túi xách Valentino còn mới 99%, chỉ sử dụng 1 vài lần. Giá mua ở Parkson 3,3 triệu. Giá thanh lý 1,3 triệu.