Mình thanh lý túi sau thu hồi vốn, do gia đình có việc
Giá chỉ từ 380k.Da đan, mới 95%

HMời mọi ng vào page của e để thêm ảnh và thêm chi tiết
https://www.facebook.com/Tuihangthungcaocap/
Giá có fix, sát giá gốc, do muốn bay nhanh, ai lấy sỉ cũng ok nhé
Thanks