Mình dùng đúng 1 lần đi đám cưới. Like new. Size nhỏ nhất.