Túi bán chưa e. Made in vn vì vn là nước gia công. Giống ip đều made in china tất