Không dùng đến nên mình thanh lý túi Adidas còn mới nguyên tag ạ
Chỉ 600k