Mình còn dư 4 gói tả Bobby Newboon1 mình để lại 60K gói, giá bao bì 72K, mình ở Q10 dt 0919509209