Mình cần thanh lý nhanh sách báo cũ nhanh chóng. Nhiều sách dành cho các bạn học ngành Sư phạm Hóa. Ai có nhu cầu liên hệ mình: không chín tám, năm một không, bảy ba bảy ba.