Thanh lí quần áo phụ kiện. Freeship q1, q3, q5 và một số chỗ thuận đường. Liên hệ O9O66 năm bảy 615 (viber)
https://www.flickr.com/photos/21772483@N07/