Thanh lý quần áo bầu cả mùa hè, thu đông (do có bầu cuối thu, sang đông và đầu hè) , quần áo sơ sinh, đồ dùng trẻ em như ghế rung, màn chụp, xe tập đi ... cá quần áo thường do giờ béo quá ko mặc đưcọ size nhỏ.