Thứ 7 mình rảnh Mình tổng thanh lý toàn bộ đồ của bố, mẹ và 2 zai để sắm mới. có cái mua về mới chỉ giặt chưa mặc. Đồ của mình thì hoàn toàn yên tâm. đồ của mẹ từ 50 đến 55 kg, bố 58 đến 63 kg, của con thì nhiều vô vàn có nhiều body mình mua 300-400 mặc chỉ 1, 2 lần. Nhà mình ở gần Ngã Tư Sở. sdt 0120. ba O Năm. 48 tám bảy. thứ 7, cn mình ở nhà. còn ngày thường thì phải ngoài giờ hành chính