như tiêu đề nhà em cần thanh lý 1 số phụ kiện điện thoại sau:

IMG_20141113_13_zps854f6fb4.png Photo by hongphongvl | Photobucket