e được tặng phiêu tập thể dục bên trung tâm Getfit (hoàng diệu_q.4) trị giá 450USD. không có nhu cầu muốn t.lý lại cho mẹ nào có nhu cầu ah,
phiếu được tập tất cả các môn
mẹ nào có nhu cầu có thể sms cho e ah 0988976970.tks cả nhà