Mình có:
1 phiếu off 30% để mua điện thoại Touch Kem 430! của Mobistart. Thanh lý 500k
3 phiếu off 20% để mua điện thoại Touch Kem 430! của Mobistart. Thanh lý 300k
Ai có nhu cầu liên hệ 0938838779.