Mình cần thanh lý phấn nước màu da tự nhiên mua ở pakson xài 1 lần, giá TL 600, son Shu 376 moi quet 2 lần giá TL 400. Giá đã fix, Dt 0919591080