Mời các sis xem link web bên dưới, trả giá nếu ok thì em thanh lý cho nhanh vì em đang cần tiền ạ. L/hệ thỏa thuận giá 01205832879
http://s771.photobucket.com/user/pur...?sort=3&page=1