Đem ve tu My, k xài hết bán lại cho các bạn nào có nhu cầu
Gia 2tr