1 cái duy nhất, giá 200K, xem hình http://protec.com.vn/web/frame/produ.../252/rosa.html
Gọi Ms.Như, 0907 sáu sáu bốn 684