Mình thanh lý nôi cho bé gái còn rất mới vì bé mình ít nằm lắm, nôi gỗ xoan đào xịn 100%.
Giá thanh lý: 1 tr 2
Liên lạc: Thùy Hương: 0986073140