cập nhật
bổ sung:
Mình có 2 đôi giày xinh cho bé trai, được tặng nhưng chưa mang lần nào vì hết vừa, nhìn xịn lắm. Mình thanh lý 100k đôi nhé.