như tiêu đề nhà e có em quạt hơi nước này. dùng khá ổn, mấy mùa hè qua nóng quá mà ko có e này thì cũng mệt các mẹ ah.
nhưng giờ mới tậu được e điều hòa 2 chiều, nhà lại nhỏ lên thành ra thừa e này. giờ để lại cho mẹ nào cần.
đặc điểm: hình thức còn khá mới, vì e giữ vệ sinh lắm.
chất lượng cùng các nút bấm, điều khiển đều ok. máy chạy ổn định nguyên bản ạ như tiêu đề nhà e có em quạt hơi nước này. dùng khá ổn, mấy mùa hè qua nóng quá mà ko có e này thì cũng mệt các mẹ ah.
nhưng giờ mới tậu được e điều hòa 2 chiều, nhà lại nhỏ lên thành ra thừa e này. giờ để lại cho mẹ nào cần.
đặc điểm: hình thức còn khá mới, vì e giữ vệ sinh lắm.
chất lượng cùng các nút bấm, điều khiển đều ok. máy chạy ổn định nguyên bản ạ như tiêu đề nhà e có em quạt hơi nước này. dùng khá ổn, mấy mùa hè qua nóng quá mà ko có e này thì cũng mệt các mẹ ah.
nhưng giờ mới tậu được e điều hòa 2 chiều, nhà lại nhỏ lên thành ra thừa e này. giờ để lại cho mẹ nào cần.
đặc điểm: hình thức còn khá mới, vì e giữ vệ sinh lắm.
chất lượng cùng các nút bấm, điều khiển đều ok. máy chạy ổn định nguyên bản ạ. thanh ly 800k. sms 0984.107850