e k đăng ảnh được...e thanh lý rất nhiều đồ chi nào cần add zalo 0922027533.... E gửi hình đồ chỉ tử 5k -- 50k