Mình dư dùng 3 gói nến thơm hình voi con này, mỗi gói có 5 em, thanh lý 30K/ gói ạ. ưu tiên bạn nào lấy hết ạ.
Cám ơn cả nhà!
Cám ơn cả nhà!